O Spółdzielni

Historia Spółdzielni

 

Początek stuletniej historii dzisiejszej Spółdzielni Mieszkaniowej Kociewie przypada na lata 1907-1908, kiedy to na Pomorzu tworzono instytucje zajmujące się budowaniem tanich, wygodnych i zdrowych mieszkań dla określonych grup mieszkańców. Najstarszą na tym terenie jest spółdzielnia w Tczewie, a zbliżone wiekiem do naszej, to spółdzielnie w Chojnicach, Grudziądzu czy Świeciu. Przy powoływaniu naszej Spółdzielni postanowiono, że nie będzie ona powszechna, a jej członkami zostaną wyłącznie urzędnicy państwowi i komunalni. Działalność statutową rozpoczęto po zarejestrowaniu w Sądzie Okręgowym w Chojnicach pod nazwą Towarzystwo Budowy Domów Urzędniczych w Starogardzie Gdańskim, zarejestrowana spółdzielnia z ograniczoną poręką. W 1909 roku Spółdzielnię tworzyło 110 członków, w tym 14 Polaków. W roku 1910 Zarząd Spółdzielni przystąpił do budowy 4 wielorodzinnych budynków mieszkalnych, których wykonawcą była polska firma budowlana Jana Pillara ze Starogardu. Budowa nieruchomości stojących do dziś przy ul. Sikorskiego nr 14, 16, 20 i 22 oraz ich zasiedlenie przez 36 rodzin urzędniczych, trwało do 1913 roku. Od roku 1919 wielu mieszkańców narodowości niemieckiej opuściło Starogard, a budownictwo Spółdzielni przejęli Polacy. Spółdzielnia zachowała swój elitarny, urzędniczy charakter.

W wyniku zmian organizacyjnych i prawnych, po wydaniu polskiej ustawy o spółdzielniach, na bazie majątku Towarzystwa Budowy Mieszkań Urzędniczych powstała Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnościa i udziałami w Starogardzie. Nowe kierownictwo Spółdzielni stanęło wobec bardzo trudnego zadania, tj. spłaty wartości majątku trwałego, w którym partycypowali niemieccy członkowie. Na ten cel Spółdzielnia zaciągnęła kredyt w Miejskiej Kasie Oszczędności, który spłacono w 1939 roku.

Z chwilą wkroczenia Niemców do Starogardu w 1939 roku, zasoby mieszkaniowe zostały zarekwirowane, działalność Spółdzielni zakazana, a lokatorzy budynków wyeksmitowani. Pomimo obowiązującego zakazu, 9.09.1939 roku odbyło się ostatnie, tym razem tajne posiedzenie Zarządu, po czym Spółdzielnia zaprzestała działalności.

Wznowienie aktywności Spółdzielni nastąpiło 27.07.1945 roku, tj. po pierwszym po wojnie Walnym Zgromadzeniu Członków. Ówczesna sytuacja gospodarcza Spółdzielni była trudna, ponieważ w marcu 1945 roku dwa budynki zostały zajęte przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego pierwszy na biura, drugi na mieszkania dla funkcjonariuszy ( budynek nr 20 przy ul. Sikorskiego po likwidacji PUBP przeszedł w użytkowanie Powiatowej Komendy Milicji Obywatelskiej ). Spółdzielnia, w wyniku tej przymusowej sprzedaży uzyskała niewielką rekompensatę, lecz dopiero w 1957 roku. Budynek nr 22 wrócił wprawdzie do Spółdzielni, jednakże zasiedlony lokatorami tej instytucji.

 W 1952 roku zmieniono nazwę Spółdzielni na Spółdzielnia Mieszkaniowa w Starogardzie Gdańskim.

W 1965 roku Spółdzielnia połączyła się z Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową przy Zakładach Ogniw i Baterii Elektron i Oddziałem Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku. Rok później, w 1966 roku, Spółdzielnia zmieniła nazwę na Lokatorska Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Lata 60 i 70 XX wieku, to okres rozwoju i wzmożonych inwestycji. W 1972 roku Zebranie Przedstawicieli Członków zmieniło nazwę Spółdzielni na obowiązującą do dziś:Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kociewie". W 1979 roku przyłączono do naszej Spółdzielni zasoby Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy Zakładach Młynarskich w Starogardzie Gdańskim. Lata 80 i 90 XX wieku były czasem budowy kolejnych, nowych osiedli: 60-lecia Odzyskania Niepodległości Polski, Konstytucji 3 Maja, budynków przy ul. Kościuszki-Sobieskiego, ul. Pomorskiej-Pelplińskiej, Osiedla Piastów i przy ul. Juranda ze Spychowa.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kociewie"

       Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kociewie" mieszcząca się w Starogardzie Gdańskim zarządza 264 budynkami o ogólnej powierzchni 311.914 m2, w tym: 185 budynkami mieszkalnymi, w których znajduje się 6.237 mieszkań, o ogólnej powierzchni 290.136 m2.

ul. Sikorskiego

W pozostałych 79 budynkach mieszczą się lokale użytkowe, w tym: 59 zespołów garażowych z 602 garażami, Spółdzielczy Dom Kultury, świetlice, lokale handlowe, usługowe, administracyjne itp.

  

W Spółdzielni zamieszkuje około 12.500 osób, co stanowi około 26 % mieszkańców Starogardu Gdańskiego.

Na czele Spółdzielni stoi 13 osobowa Rada Nadzorcza oraz 3 osobowy Zarząd Spółdzielni.

Spółdzienia - obecnie

Obecnie Spółdzielnia Mieszkaniowa Kociewie zarządza 264 budynkami o ogólnej powierzchni 311.914 m2, w tym: 185 budynkami mieszkalnymi, w których znajduje się 6.237 mieszkań, o ogólnej powierzchni 290.136 m2.
W pozostałych 79 budynkach mieszczą się lokale użytkowe, w tym: 59 zespołów garażowych z 602 garażami, Spółdzielczy Dom Kultury, świetlice, lokale handlowe, usługowe, administracyjne itp.

W Spółdzielni zamieszkuje około 12.500 osób, co stanowi około 26 % mieszkańców Starogardu Gdańskiego.

Spółdzielnia aktualnie zatrudnia 80 pracowników w Zarządzie Ogólnym, działalności eksploatacyjnej ( 3 administracje osiedlowe, brygada c.o. i c.w. ) oraz w działalności społecznej, kulturalnej i oświatowej.

Po wdrożeniu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w Spółdzielni funkcjonuje 31 nieruchomości mieszkalnych i 49 garażowych. Na Spółdzielnię składają się trzy jednostki organizacyjne zarządzane przez administracje osiedlowe, przy których działają lokalne samorządy  Rady Osiedlowe.

Jeden z najstarszych budynków Spółdzielni Budynki przy ul. Sikorskiego

 

 

ul. Sobieskiego

 

Budynki w Osiedlu przy Al. Jana Pawła II

 

 

Budynki w Osiedlu Piastów

Zarząd Spółdzielni:

  • Wiesław Wrzesiński - Prezes
  • Mieczysław Serocki - Zastępca Prezesa ds. Technicznych
  • Ewa Sommerfeld - Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego dotyczącego Ochrony Danych Osobowych, informujemy członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Kociewie" w Starogardzie Gdańskim.

Ochrona Danych Osobowych

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.