Informacje

Szanowni Państwo

 

W ostatnim okresie otrzymaliśmy wiele informacji z Gminy Miejskiej Starogard Gdański (na podstawie zawiadomień P.U.K. „Starkom” – firmy świadczącej usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych) o niedopełnianiu obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ”Kociewie”, jako zarządca nieruchomości przypomina, że odpady na terenie Spółdzielni są zbierane w sposób selektywny, zgodnie ze złożonymi deklaracjami. Opłata za taki sposób zbierania jest niższa o ok. 50 % od opłaty za zbieranie odpadów w sposób nieselektywny, niemniej wiąże się to z określonymi obowiązkami, przede wszystkim z prawidłowym segregowaniem odpadów.

 

O sposobie segregacji odpadów na określone frakcje informowaliśmy Państwa wielokrotnie, ponadto informacja taka umieszczana jest każdorazowo w naszym biuletynie „Mieszkaniec”. Pomimo tego nadal dochodzi do częstych naruszeń obowiązku segregowania odpadów . O ile sytuacja ta nie ulegnie poprawie, zgodnie z zapowiedzią Gminy Miejskiej Starogard Gdański, zostaniemy wezwani do złożenia korekt deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i w konsekwencji możemy ponieść znacznie wyższe opłaty (jak wskazaliśmy nawet do 50%).

Istotnym problemem jest również podrzucanie przez osoby trzecie pod nasze altany śmietnikowe odpadów komunalnych, za wywóz których musimy dodatkowo płacić.
W tej sytuacji prosimy bardzo o zwracanie uwagi na osoby podrzucające takie odpady (itp. typu pobudowlanego, opony, zderzaki samochodowe, pokrycia dachowe, itp.) i informowanie o tych zdarzeniach oraz osobach (możliwych do zidentyfikowania) Administracje Osiedli Spółdzielni.

 

Mając powyższe na uwadze prosimy o przestrzeganie zasad segregacji odpadów na poszczególne frakcje (selektywne zbieranie odpadów) oraz zwracanie uwagi tym, którzy tego nie robią, albowiem nie wypełnienie tego obowiązku w jednym miejscu nieruchomości wielobudynkowej skutkuje podwyższeniem opłaty dla wszystkich Państwa, w całej nieruchomości.

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego dotyczącego Ochrony Danych Osobowych, informujemy członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Kociewie" w Starogardzie Gdańskim.

Ochrona Danych Osobowych

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.