Informacje


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kociewie” w Starogardzie Gdańskim oferuje wynajem lokalu użytkowego pod działalność handlowo-usługową o powierzchni użytkowej 87,59 m² usytuowanego przy Al. Wojska Polskiego 23 w Starogardzie Gd. za cenę nie mniejszą jak 17,00/netto/m-c/m²p.u., która nie obejmuje świadczeń.

Lokal wymaga remontu z uwzględnieniem charakteru prowadzonej działalności przez najemcę.

I. Spółdzielnia (Wynajmujący) przeprowadzi remont, który będzie obejmował:
1. prace rozbiórkowe ścian działowych,
2. rozbiórka posadzki i wykonanie nowej,
3. wykonanie ścian działowych do pomieszczeń w.c. i socjalnego,
4. wykonanie instalacji w.k. do w.c.,
5. wykonanie instalacji elektrycznej do wewnętrznej skrzynki rozdzielczej,
6. wewnętrznej instalacji c.o. wraz z montażem grzejników.

II. Przyszły Najemca zobowiązany będzie do wykonania następujących robót na własny koszt i we własnym zakresie:
1. wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem,
2. ścianki działowe wraz ze stolarką drzwiową do pozostałych pomieszczeń (bez w.c. i socjalnego),
3. położenie podłóg,
4. malowanie pomieszczeń.

Zawarcie umowy wiązać się będzie z obowiązkiem uiszczenia kaucji zabezpieczającej w wysokości 300% zaproponowanego czynszu.
Oferty pisemne w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta na najem lokalu użytkowego AWP 23” prosimy składać do 13.12.2019 r. godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni, ul. Sobieskiego 7.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.12.2019 r. godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni ul. Sobieskiego 7, pokój nr 12.

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego dotyczącego Ochrony Danych Osobowych, informujemy członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Kociewie" w Starogardzie Gdańskim.

Ochrona Danych Osobowych

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.